محصولات تک پخت

شرکت تک پخت آذربایجان برترین تولید کننده انواع دستگاه های برش رشته با تولید محصولات متنوع از نظر قیمت و مقدار تولید ، محصولات زیر را به شما معرفی می نماید

دستگاه های رشته بری

دستگاه تک برش تک پخت مدل RS-T1

این مدل فقط جهت برش رشته آشی و پلویی بوده ، در دو مدل 30 و 40 سانتی متری تولید می شود.

در کنار این دستگاه شما به یک پهن کن مجزا نیز نیاز دارید.

تولید رشته خانگی


دستگاه پهن کن و برش رشته سرهم تک پخت مدل RS-G
1

این مدل با دارا بودن پهن کن سر هم شما را از داشتن یک دستگاه پهن کن مجزا بی نیاز می کند.
در دو مدل 30 و 40 سانتی متری تولید شده و جهت تولید رشته آشی و پلویی کاربرد دارد.

دستگاه برش رشته
دستگاه دو غلتک تک برش

دستگاه پهن کن و برش رشته سرهم تک پخت مدل RS-G2

این مدل با دارا بودن پهن کن سر هم شما را از داشتن یک دستگاه پهن کن مجزا بی نیاز می کند.
غلطک اضافی این دستگاه باعث افزایش سرعت و کیفیت محصول تولیدی میشود.
در دو مدل 30 و 40 سانتی متری تولید شده و جهت تولید رشته آشی و پلویی کاربرد دارد.

دستگاه برش ذشته

دستگاه پهن کن و برش رشته سر هم تک پخت مدل RS-G3

این مدل با دارا بودن پهن کن سر هم شما را از داشتن یک دستگاه پهن کن مجزا بی نیاز می کند.
غلطک اضافی این دستگاه باعث افزایش سرعت و کیفیت محصول تولیدی میشود.
در دو مدل 30 و 40 سانتی متری تولید شده و جهت تولید رشته آشی و پلویی کاربرد دارد

دستگاه مشت زن

دستگاه مشت زن رومیزی تک پخت مدل MS-G1

از این دستگاه برای ورز دادن و آماده نمودن خمیر تولید شده قبل از عملیات پهن کردن و برش استفاده میشود.
ظرفیت مناسب این دستکاه باعث افزایش سرعت تولید شما شده و کیفیت محصول تولید شده را افزایش میدهد.

دستگاه های تولید رشته

دستگاه رول کن پهن کن خمیر رشته سری RPR

این دستگاه به منظور ورز دادن ، رول کردن و پهن کردن خمیر رشته مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین قابلیت برش رشته در ابعاد مشخص را دارد.

خط تولید رشته

دستگاه تمام اتوماتیک تولید رشته مدل AUTO-RS400

این دستگاه به صورت تمام اتوماتیک بوده و دارای قسمت های مشت زن ، پهن کن ، برش رشته و برش طولی میباشد .

با قابلیت تنظیم سرعت تولید به صورت دیجیتال وقابلیت تولیدبیش از 3000 کیلوگرم در روز

بالا