نام تصویر طراحی قیمت مشخصات سفارش
ربات شاطر سری اول   اتمام موجودی مشخصات محصول سفارش آنلاین
ربات سرعت و ضربه کنترل دار   620,000,000  ریال   سفارش آنلاین
دستگاه تمام اتوماتیک تولید رشته مدل AOUTO-RS400
    1,350,000,000 ریال مشخصات محصول سفارش آنلاین
دستگاه تمام اتوماتیک تولید رشته مدل AOUTO-RS400 خط تولید رشته   1,850,000,000 ریال مشخصات محصول سفارش آنلاین
دستگاه مشت زن رومیزی مدل MS-G1
دستگاه مشت زن   370,000,000 ریال مشخصات محصول سفارش آنلاین
دستگاه سه غلطک و دو برشه دور تندمدل +RS40-G3
تولید رشته   470,000,000 ریال مشخصات محصول سفارش آنلاین
دستگاه سه غلطک تک برش دوربالا مدل + RS30-G3
تولید رشته   395,000,000  ریال مشخصات محصول سفارش آنلاین
دستگاه دو غلطک تک برش مدل RS40-G2
رشته بری

 

330,000,000  ریال مشخصات محصول سفارش آنلاین
دستگاه دو غلطک تک برش مدل RS30-G2
رشته بری   275,000,000 ریال مشخصات محصول سفارش آنلاین
دستگاه تک غلطک تک برش مدل RS40-G1
دستگاه تولید رشته   260,000,000 ریال مشخصات محصول سفارش آنلاین
دستگاه تک غلطک تک برش مدل RS30-G1
دستگاه تولید رشته   230,000,000 ریال مشخصات محصول سفارش آنلاین
دستگاه تک برش ۴۰ سانتی مدل RS30-T1
تولید رشته آش   135,000,000  ریال مشخصات محصول سفارش آنلاین
دستگاه تک برش ۳۰ سانتی مدل RS30-T1
تولید رشته آش   120,000,000 ریال مشخصات محصول سفارش آنلاین
پک کامل توپی برش 30 سانتی متری

تولید رشته خانگی

  55,000,000  ریال   سفارش آنلاین
پک کامل توپی برش 40سانتی متری

تولید رشته

  65,000,000 ریال   سفارش آنلاین
دستگاه گیوتین نواری برش قابل تنظیم

رشته بری خانگی

  250,000,000 ریال   سفارش آنلاین
فر تفت رشته بری مخصوص و سفارشی برای رشته

دستگاه برش رشته

  650,000,000 ریال   سفارش آنلاین
رول کن پهن کن کاتر دار دستگاه برش رشته   470,000,000 ریال   سفارش آنلاین

 

بالا