فروشگاه اصلی

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۳۰ سانتی به قیمت ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته آش
دستگاه تک برش ۳۰ سانتی مدل RS30-T1

 

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

 

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۴۰ سانتی به قیمت ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته آش
دستگاه تک برش ۴۰ سانتی مدل RS30-T1

 

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

 

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۳۰ سانتی به قیمت ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دستگاه تولید رشته
دستگاه تک غلطک تک برش مدل RS30-G1

 

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

 

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۴۰ سانتی به قیمت ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دستگاه تولید رشته
دستگاه تک غلطک تک برش مدل RS40-G1

 

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

 

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۳۰ سانتی به قیمت ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

رشته بری
دستگاه دو غلطک تک برش مدل RS30-G2

 

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

 

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۴۰ سانتی به قیمت ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

رشته بری
دستگاه دو غلطک تک برش مدل RS40-G2

 

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

 

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۳۰ سانتی به قیمت ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته
دستگاه سه غلطک تک برش دوربالا مدل + RS30-G3

 

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

 

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۴۰ سانتی به قیمت ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته
دستگاه سه غلطک و دو برشه دور تندمدل +RS40-G3

 

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

 

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه برای آسان نمودن پروسه آماده سازی خمیر زشته و به صورت کاملا بهداشتی طراحی شده است..

قیمت دستگاه

قیمت ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دستگاه تولید رشته خانگی
دستگاه مشت زن رومیزی مدل MS-G1

 

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

 

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه به صورت تمام اتوماتیک طراحی شده و قابلیت تولید بیش از ۳ تن رشته در روز را دارد.

قیمت دستگاه

قیمت ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته
دستگاه تمام اتوماتیک تولید رشته مدل AOUTO-RS400

 

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

 

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.