در بیشتر روستاهای کشور هستند زنان خانه داری که برای گذران روزگار خود اقدام به تولید رشته در خانه خود میکنند.

تولید رشته به شیوه سنتی کاری طاقت فرسا به خصوص برای زنان خانه دار می باشد.

دستگاه تک برش تک پخت این کار را برای شما آسان خواهد نمود.

دستگاه برش رشته تک برش در کنار پهن کن شما ، سرعت و کیفیت تولیدات شما را افزایش می دهد.

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی متری تولید میشود .

توپی های برش دستگاه برش رشته نیز با سفارش شما مشتری گرامی قابل تغییر می باشد.