خط تولید رشته کارگاه خود را با دستگاه تمام اتوماتیک تک پخت کاملا مکانیزه نموده و تولید خود را جند برابر کنید.

خط تولید رشته خود راگسترش دهید ورضایت مشتریان خود را کسب کنید.

دستگاه تمام اتوماتیک AUTO-RS400 با کاهش دخالت دست و عوامل انسانی در پروسه تولید ، کیفیت محصول نهایی را افزایش میدهد.

برخی مزیت های دستگاه :

  • تولید بیش از ۳۰۰۰ کیلوگرم در هر شیفت کاری
  • کنترل سرعت ، کنترل پاشش آرد ، انتخاب نوع برش و … به صورت اتوماتیک و بدون دخالت دست
  • قابلیت کار با برق تکفاز و سه فاز
  • برش طولی رشته

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

محصولات دیگر تک پخت