ربات شاطر ، روبوبیکر ، دستگاه نانوایی

بدینوسیله به اطلاع کلیه عزیزان می رساند مالکیت اختراع دستگاه ((ربات شاطر )) یا همان (( روبوبیکر )) به نام آقای مهندس سعید گل آرا می باشد که دارای دو سند اختراع در ضمینه های مکانیکی و مکاترونیک از اداره ثبت اختراعات می باشد.همانطور که در تصویر اسناد و شماره های ثبت اختراع مشخص بوده و قابل استعلام و پیگیری می باشد.

بنابراین تبلیغ دستگاه های مشابه ربات شاطر توسط افراد و شرکت های دیگر فاقد سندیت می باشد.

جهت استعلام به آدرس http://ipm.ssaa.ir/Search-Invention مراجعه نمایید.

محصولات تک پخت